4sprzedany
B/NR PIĘ­TRO POWIERZCH­NIA ILOŚĆ POKOI BAL­KON CENA (ZŁ) RZUT KON­DY­GNA­CJI KAR­TA MIESZ­KA­NIA STA­TUS ZAPY­TAJ
B2/1 0 61,76 3 9,0 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/2 0 71,17 3 16,5 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/3 0 51,67 2 11,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/4 1 70,37 4 22,47 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/5 1 62,05 3 21,56 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/6 1 70,85 3 16,50 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/7 1 51,48 2 11,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/8 2 70,26 4 15,03 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/9 2 62,01 3 16,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/10 2 70,68 3 16,50 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/11 2 51,30 2 11,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/12 3 64,93 (82,37) 3 6,64 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/13 3 29,03 1 4,86 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/14 3 58,37 3 13,96 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B2/15 3 38,38 2 8,29 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/1 0 67,31 3 5,47 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/2 0 58,29 3 17,45 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/3 1 67,09 3 17,45 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/4 1 58,21 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/5 2 66,66 3 17,45 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/6 2 58,15 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/7 3 52,16 (59,21) 2 11,58 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/8 3 44,03 2 15,10 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/9 0 48,01 2 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/10 0 44,70 2 - - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/11 1 47,95 2 13,11 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/12 1 44,53 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/13 2 47,84 2 13,11 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/14 3 44,53 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/15 3 67,88 (82,44) 3 15,10 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/16 1 80,20 4 20,97 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/17 1 44,97 2 13,21 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/18 2 80,20 4 20,97 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/19 2 45,63 2 13,21 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/20 3 59,44 3 6,08 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B3/21 3 38,64 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/1 0 41,12 2 13,57 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/2 0 56,81 3 18,96 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/3 1 41,12 2 13,57 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/4 1 56,81 3 18,96 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/5 1 41,78 2 10,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/6 1 44,81 2 11,91 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/7 1 55,69 3 20,23 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/8 2 41,12 2 13,57 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/9 2 56,84 3 18,96 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/10 2 41,69 2 10,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/11 2 44,37 2 11,91 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/12 2 55,46 3 20,23 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/13 3 75,19 4 6,15 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/14 3 69,39 4 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B4/15 3 49,00 2 6,15 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/1 0 59,94 3 5,47- - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/2 0 57,90 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/3 1 59,70 3 11,85 i 5,60 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/4 1 57,81 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/5 2 59,65 3 13,55 i 5,58 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/6 2 57,75 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/7 3 42,14 (51,64) 2 11,58 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/8 3 44,03 (51,26) 2 15,10 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/9 0 47,62 2 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/10 0 44,70 2 - - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/11 1 47,62 2 7,41 i 5,70 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/12 1 44,53 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/13 2 47,43 2 7,41 i 5,70 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/14 2 44,53 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/15 3 67,88 (82,50) 3 15,10 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/16 1 27,88 1 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/17 1 46,73 2 14,89 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/18 1 44,73 2 13,21 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/19 2 27,88 1 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/20 2 46,73 2 14,89 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/21 2 44,73 2 13,21 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/22 3 59,43 (74,97) 3 6,08 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
B5/23 3 38,64 (46,92) 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
NR PIĘ­TRO POWIERZCH­NIA ILOŚĆ POKOI BAL­KON CENA (ZŁ) RZUT KON­DY­GNA­CJI KAR­TA MIESZ­KA­NIA STA­TUS ZAPY­TAJ
1 0 61,76 3 9,0 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
2 0 71,17 3 16,5 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
3 0 51,67 2 11,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
4 1 70,37 4 24,78 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
5 1 62,05 3 21,56 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
6 1 70,85 3 16,50 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
7 1 51,48 2 11,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
8 2 70,26 4 15,03 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
9 2 62,01 3 16,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
10 2 70,68 3 16,50 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
11 2 51,30 2 11,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
12 3 64,93 (82,37) 3 6,64 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
13 3 29,03 1 4,86 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
14 3 58,37 3 13,96 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
15 3 38,38 2 8,29 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
NR PIĘ­TRO POWIERZCH­NIA ILOŚĆ POKOI BAL­KON CENA (ZŁ) RZUT KON­DY­GNA­CJI KAR­TA MIESZ­KA­NIA STA­TUS ZAPY­TAJ
1 0 67,31 3 5,47 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
2 0 58,29 3 17,45 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
3 1 67,09 3 17,45 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
4 1 58,21 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
5 2 66,66 3 17,45 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
6 2 58,15 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
7 3 52,16 (59,21) 2 11,58 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
8 3 44,03 2 15,10 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
9 0 48,01 2 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
10 0 44,70 2 - - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
11 1 47,95 2 13,11 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
12 1 44,53 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
13 2 47,84 2 13,11 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
14 2 44,53 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
15 3 67,88 (82,44) 3 15,10 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
16 1 80,20 4 20,97 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
17 1 44,97 2 13,21 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
18 2 80,20 4 20,97 (2) - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
19 2 45,63 2 13,21 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
20 3 59,44 3 6,08 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
21 3 38,64 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
NR PIĘ­TRO POWIERZCH­NIA ILOŚĆ POKOI BAL­KON CENA (ZŁ) RZUT KON­DY­GNA­CJI KAR­TA MIESZ­KA­NIA STA­TUS ZAPY­TAJ
1 0 41,12 2 13,57 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
2 0 56,81 3 18,96 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
3 1 41,12 2 13,57 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
4 1 56,81 3 18,96 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
5 1 41,78 2 10,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
6 1 44,81 2 11,91 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
7 1 55,69 3 20,23 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
8 2 41,12 2 13,57 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
9 2 56,84 3 18,96 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
10 2 41,69 2 10,01 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
11 2 44,37 2 11,91 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
12 2 55,46 3 20,23 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
13 3 75,19 4 6,15 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
14 3 69,39 4 11,47 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
15 3 49,00 2 6,15 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
NR PIĘ­TRO POWIERZCH­NIA ILOŚĆ POKOI BAL­KON CENA (ZŁ) RZUT KON­DY­GNA­CJI KAR­TA MIESZ­KA­NIA STA­TUS ZAPY­TAJ
1 0 59,94 3 5,47 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
2 0 57,90 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
3 1 59,70 3 11,85 i 5,60 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
4 1 57,81 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
5 2 59,65 3 13,55 i 5,58 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
6 2 57,75 3 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
7 3 42,14 (51,64) 2 11,58 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
8 3 44,03 (51,26) 2 15,10 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
9 0 47,62 2 7,41 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
10 0 44,70 2 - - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
11 1 47,62 2 7,41 i 5,70 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
12 1 44,53 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
13 2 47,43 2 7,41 i 5,70 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
14 2 44,53 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
15 3 67,88 (82,50) 3 15,10 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
16 1 27,88 1 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
17 1 46,73 2 14,89 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
18 1 44,73 2 13,21 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
19 2 27,88 1 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
20 2 46,73 2 14,89 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
21 2 44,73 2 13,21 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
22 3 59,43 (74,97) 3 6,08 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ
23 3 38,64 (46,92) 2 6,95 - pobierz pobierz SPRZE­DA­NE ZAPY­TAJ