BIURO SPRZEDAŻY

ul. Kon­stan­ty­now­ska 34
94–303 Łódź
tel. 509 152 552
rabienska@proinwest.net.pl
www.osiedlerabienska.pl

Pro‐Inwest Zarządzanie Sp. z o.o.

ul. War­szaw­ska 44/50 lok. 145B
95–200 Pabia­ni­ce
tel. 42 211−17−37
e‐mail: pro­in­west@proinwest.net.pl
www.proinwest.net.pl